Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn.

Waar staat de SOZKA voor?

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn verzorgt sinds 1981 gratis onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden verpleegd.

De SOZKA werkt nauw samen met de Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep.

Voor meer informatie zie: www.ozl.nu

Wanneer komt een kind voor begeleiding in aanmerking?

- Als het kind leerplichtig is.
- Als het kind in verband met ziekte niet in staat is de sc
hool te bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig nog niet het geval zal zijn.

Welk soort onderwijs wordt er geboden?

- Basisonderwijs
- Speciaal basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Speciaal voortgezet onderwijs

Wie verzorgen het onderwijs?

Het onderwijs wordt gegeven door vrijwilligers met een onderwijsbevoegdheid of andere specifieke vakkennis.
De school blijft verantwoordelijk voor het kind.

Klik hier voor het openen van onze folder.

Wilt u nadere informatie over de SOZKA.

Wilt u meer weten over onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen door de SOZKA 

of heeft u een onderwijsbevoegdheid of specifieke vakkennis en overweegt u als vrijwilliger voor de SOZKA te gaan werken?

Dan kunt u nadere informatie inwinnen bij de co÷rdinatrice van de SOZKA mevrouw Mieke Vink.
Telefoonnummer: 0571-292786
E-mail: coordinatorsozka@gmail.com

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. H.J. Blom Namens het protestants christelijk  basisonderwijs en voorzitter
Dhr. D. Schakelaar Namens het katholiek basisonderwijs
Dhr. B. Hilderink  Namens het openbaar basisonderwijs
Dhr. J. Haverkate Namens Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis
Dhr. J.H. Zuideveld Penningmeester
Mevr. M. Vink Co÷rdinatrice van de SOZKA

Het contactadres voor de SOZKA anders dan voor aanmelding en/of informatie is:

Dhr. H.J. Blom
Kruisvoorde 23
7339 KR UGCHELEN
Tel. 055-5418635